E122重慶市九龍坡區幺外婆攤攤面冒菜冷藏展示柜
  作者:歐雪歐雪     發布時間:2017-12-07     關注次數:539
  案例名稱:E122重慶市九龍坡區幺外婆攤攤面冒菜冷藏展示柜
  產品型號:LF-2500B(網上編碼:016)
  案例地址:重慶市九龍坡區石橋鋪楓丹路(幺外婆攤攤面)

  麻辣燙點菜柜
   
   
  麻辣燙點菜柜
   
   
  麻辣燙點菜柜

  麻辣燙點菜柜,麻辣燙冷藏展示柜,麻辣燙冷柜,冒菜冷藏展示柜,冒菜保鮮柜
  活 動
  客 服
  微 信
  定 制
  電 話
  18923440277
  頂 部